En ring gjord av mig.

Jag kom på att jag kunde använda spillbitar efter canvasmålningar och klippa ut och göra smycken av.